Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE    |    VRCHOTOVYJANOVICE.EU

Odpadové hospodářství

Opadové hospodářství městyse se řídí zákonem č. 541/2020 Sb. zákon o odpadech.

 

V souladu s jeho zmocněním, vydal městys vyhlášku č. 1/2023 o stanovení systému odpadového hospodářství.

Tato vyhláška stanoví systém odpadového hopodářství v rámci městysu.

 

V souladu se zákonem č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích byla vydána vyhláška č. 2/2023 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Tato vyhláška zavádí místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci..

 

Poplatníkem je fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště nebo vlastník nemovité věci, ve kterém nemá bydliště žádná fyzická osoba. 

 

Základem dílčího (měsíčního) poplatku je objem odpadu odloženého z nemovité věci za kalendářní měsíc připadajícího na poplatníka. Minimální základ dílčího poplatku je 60 litrů na poplatníka.

 

Sazba poplatku je stanovena na 0,60 Kč za litr. 

 

Celkový poplatek se vypočte jako součet dílčích (měsíčních) poplatků za jednotlivé kalendářní měsíce, na jejichž konci měl poplatník v nemovité věci bydliště, nebo neměla v nemovité věci bydliště žádná fyzická osoba v případě, že poplatník je vlastník této nemovité věci.

 

Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je splatný 30 dnů ode dne vyměření rozhodnutím. Toto rozhodnutí bude vydáno po skončení roku 2024, tedy počátkem roku 2025.

 

Komunální odpad bude svážen pouze z čipovaných nádob městyse, ostatní nádoby nebudou sváženy. I nadále nebudou sváženy pytle, krabice apod. přiložené ke svozové nádobě. Společnost Compag sveze pouze pytle s logem Compag, které je možno zakoupit v pokladně úřadu za  cenu 60,- Kč/ks.

 

Změny v odpadovém hospodářství v roce 2024  – co to bude pro naše občany znamenat?

 

Otázky a odpovědi k zavádění odpadového systému „Door-to-door“

 

 

SBĚRNÝ DVŮR

Sběrný dvůr je otevřen každé úterý od 16.00 do 18.00 a každou sobotu vždy od 9.00 do 11.00.

V nejnutnějších případech je možné obrátit se na místostarostu, Stanislava Suchana (tel. 777 845 666).

  • je zakázano odkládání odpadu před zavřená vrata areálu 
  • elektroodpad, který sbírá SDH, není třeba dovážet na SD, stačí buď vyčkat na sběr šrotu a elektro, který SDH uskuteční příští měsíc nebo odpad odložit u skladu ve dvoře domu čp. 42 (bývalá lesní správa pod úřadem městyse). POZOR neplést se dvorem u garáží SDH!
  • Do kontejnerů na bioodpad není možné odkládat větve, ale pouze větvičky do průměru 2 cm. Ostatní větvoví má ve VJ pro odložení určené místo na Šancích.

 

 

KALENDÁŘ SVOZU TŘÍDĚNÉHO A KOMUNÁLNÍHO ODPADU v roce 2024 - Vrchotovy Janovice - aktualizovaný

 

KALENDÁŘ SVOZU TŘÍDĚNÉHO A KOMUNÁLNÍHO ODPADU v roce 2024 - Osady

 

JAK TŘÍDIT ODPADY

 

 

KVALIFIKOVANÉ VÝSLEDKY ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ:

Roční hlášení o produkci odpadů za rok 2022

Roční hlášení o produkci odpadů za rok 2021

 

 

 

NÁKLADY NA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ZA ROK 2022:

Druh odpadu

Náklady na svoz a likvidaci odpadu v Kč

Separovaný odpad

355.425,69

Biologicky rozložitelný odpad

           0,00

Nebezpečné odpady

  10.482,25

Objemné odpady

  26.362,89

Směsný komunální odpad

1.313.193,70

 

 

 

 

NÁKLADY NA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ZA ROK 2021:

Druh odpadu

Náklady na svoz a likvidaci odpadu v Kč

Separovaný odpad

349.088,00

Biologicky rozložitelný odpad

   16.560,00

Nebezpečné odpady

   13.544,00

Objemné odpady

  46.550,00

Směsný komunální odpad

904.358,00

ÚŘEDNÍ DESKA CZECHPOINT FACEBOOK PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÁ POŠTA JÍZDNÍ ŘÁDY
Mastys Vrchotovy Janovice

Úřední hodiny
Po a St 8.00 - 11.00     13.00 - 17.00