Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE    |    VRCHOTOVYJANOVICE.EU

Odpadové hospodářství

Opadové hospodářství městyse se řídí zákonem č. 541/2020 Sb. zákon o odpadech.

V souladu s jeho zmocněním, vydal městys vyhlášku č. 2/2021 o systému odpadového hospodářství.

Tato vyhláška stanoví systém odpadového hopodářství v rámci městysu.

 

V souladu se zákonem č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích byla vydána vyhláška č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Tato vyhláška zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství.

Poplatek je stanoven na 800,- Kč/rok

a) za každou fyzická osoba přihlášená v obci nebo
b) za  vlastníka nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce

Poplatek je splatný ke 30.04. kalendářního roku bezhotovostním převodem na účet, nebo v pokladně městyse v úředních hodinách, tj. v pondělí a ve středu od 8.00 do 11.00 a od 13.00 do 17.00. Platbu je v pokladně možno provést v hotovosti nebo platební kartou. Platební údaje pro bezhotovostní převod je možno si vyžádat u Úřadu městyse na tel. 317 835 136.

Při uhrazení poplatku za komunální odpad obdrží poplatník známku na sběrnou nádobu. V případě, že k 01.05. nebude známka na popelnici vylepena, sběrná nádoba nebude součástí svozu.

I nadále nebudou sváženy pytle, krabice apod. přiložené ke svozové nádobě. Společnost Compag sveze pouze pytle s logem Compag, které je možno zakoupit v pokladně úřadu za  cenu 10,- Kč/ks.

 

Kalendář svozu tříděného odpadu

 

Sběrný dvůr

Každou středu odpoledne od 13 do 17 hodin otevřen SBĚRNÝ DVŮR u Nádraží.

  • je třeba využívat otevírací dobu SD, pokud někomu nevyhovuje, je namístě dohoda s panem Hruškou, tel. 727947660
  • je zakázano odkládání odpadu před zavřená vrata areálu 
  • elektroodpad, který sbírá SDH, není třeba dovážet na SD, stačí buď vyčkat na sběr šrotu a elektro, který SDH uskuteční příští měsíc nebo odpad odložit u skladu ve dvoře domu čp. 42 (bývalá lesní správa pod úřadem městyse). POZOR neplést se dvorem u garáží SDH!
  • Do kontejnerů na bioodpad není možné odkládat větve, ale pouze větvičky do průměru 2 cm. Ostatní větvoví má ve VJ pro odložení určené místo na Šancích.
ÚŘEDNÍ DESKA CZECHPOINT FACEBOOK PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÁ POŠTA JÍZDNÍ ŘÁDY
Mastys Vrchotovy Janovice

Úřední hodiny
Po a St 8.00 - 11.00     13.00 - 17.00