Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE    |    VRCHOTOVYJANOVICE.EU

Odpadové hospodářství

Opadové hospodářství městyse se řídí zákonem č. 541/2020 Sb. zákon o odpadech.

V souladu s jeho zmocněním, vydal městys vyhlášku č. 2/2021 o systému odpadového hospodářství.

Tato vyhláška stanoví systém odpadového hopodářství v rámci městysu.

 

V souladu se zákonem č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích byla vydána vyhláška č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Tato vyhláška zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství.

Poplatek je stanoven na 800,- Kč/rok

a) za každou fyzická osoba přihlášená v obci nebo
b) za  vlastníka nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce

Poplatek je splatný ke 30.04. kalendářního roku bezhotovostním převodem na účet, nebo v pokladně městyse v úředních hodinách, tj. v pondělí a ve středu od 8.00 do 11.00 a od 13.00 do 17.00. Platbu je v pokladně možno provést v hotovosti nebo platební kartou. Platební údaje pro bezhotovostní převod je možno si vyžádat u Úřadu městyse na tel. 317 835 136.

Při uhrazení poplatku za komunální odpad obdrží poplatník známku na sběrnou nádobu. V případě, že k 01.05. nebude známka na popelnici vylepena, sběrná nádoba nebude součástí svozu.

I nadále nebudou sváženy pytle, krabice apod. přiložené ke svozové nádobě. Společnost Compag sveze pouze pytle s logem Compag, které je možno zakoupit v pokladně úřadu za  cenu 10,- Kč/ks.

 

 

SBĚRNÝ DVŮR

Každou středu odpoledne od 13 do 17 hodin otevřen SBĚRNÝ DVŮR u Nádraží.

  • je třeba využívat otevírací dobu SD, pokud někomu nevyhovuje, je namístě dohoda s panem Hruškou, tel. 727947660
  • je zakázano odkládání odpadu před zavřená vrata areálu 
  • elektroodpad, který sbírá SDH, není třeba dovážet na SD, stačí buď vyčkat na sběr šrotu a elektro, který SDH uskuteční příští měsíc nebo odpad odložit u skladu ve dvoře domu čp. 42 (bývalá lesní správa pod úřadem městyse). POZOR neplést se dvorem u garáží SDH!
  • Do kontejnerů na bioodpad není možné odkládat větve, ale pouze větvičky do průměru 2 cm. Ostatní větvoví má ve VJ pro odložení určené místo na Šancích.

 

 

KALENDÁŘ SVOZU TŘÍDĚNÉHO A KOMUNÁLNÍHO ODPADU

 

 

KVALIFIKOVANÉ VÝSLEDKY ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ:

Roční hlášení o produkci odpadů za rok 2022

Roční hlášení o produkci odpadů za rok 2021

 

 

 

NÁKLADY NA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ZA ROK 2022:

Druh odpadu

Náklady na svoz a likvidaci odpadu v Kč

Separovaný odpad

355.425,69

Biologicky rozložitelný odpad

           0,00

Nebezpečné odpady

  10.482,25

Objemné odpady

  26.362,89

Směsný komunální odpad

1.313.193,70

 

 

 

 

NÁKLADY NA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ZA ROK 2021:

Druh odpadu

Náklady na svoz a likvidaci odpadu v Kč

Separovaný odpad

349.088,00

Biologicky rozložitelný odpad

   16.560,00

Nebezpečné odpady

   13.544,00

Objemné odpady

  46.550,00

Směsný komunální odpad

904.358,00

ÚŘEDNÍ DESKA CZECHPOINT FACEBOOK PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÁ POŠTA JÍZDNÍ ŘÁDY
Mastys Vrchotovy Janovice

Úřední hodiny
Po a St 8.00 - 11.00     13.00 - 17.00