Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE    |    VRCHOTOVYJANOVICE.EU

Poskytované dotace

Pravidla upravují poskytování finančních dotací v režimu zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. Tyto dotace jsou financovány z celkových rozpočtovaných objemů výdajů a ty jsou součástí schváleného rozpočtu městyse.

 

Kompletní znění pravidla pro poskytování dotací

Žádost o dotaci z rozpočtu městyse ve formátu *.pdf

Žádost o dotaci z rozpočtu městyse ve formátu *.xlsx

 

 

Zveřejnění poskytnutých dotací

dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:

Smlouva o poskytnutí dotace v r. 2023 - TJ Sokol Vrchotovy Janovice smlouva byla vyvěšena dne 27.03.2023 na úřední desce úřadu městyse 

Smlouva o poskytnutí dotace v r. 2022 - TJ Sokol Vrchotovy Janovice smlouva byla vyvěšena dne 05.04.2022 na úřední desce úřadu městyse

Smlouva o poskytnutí dotace v r. 2021 - TJ Sokol Vrchotovy Janovice smlouva byla vyvěšena dne 13.04.2021 na úřední desce úřadu městyse

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zásady a pravidla Městyse Vrchotovy Janovice pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu městyse na stavby domovních ČOV

dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

 

Zásady a pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod

Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu městyse Vrchotovy Janovice

 

 

ÚŘEDNÍ DESKA CZECHPOINT FACEBOOK PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÁ POŠTA JÍZDNÍ ŘÁDY
Mastys Vrchotovy Janovice

Úřední hodiny
Po a St 8.00 - 11.00     13.00 - 17.00