Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE    |    VRCHOTOVYJANOVICE.EU

Poplatky

Místní poplatky městyse Vrchotovy Janovice
stav ke dni 01.01.2023


Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
Sazba: 800,- Kč/za osobu s TP a kal. Rok
             800,- Kč/za nemovitost, kde není nikdo hlášek k TP a kal. rok
Osvobození: od poplatku je osvobozena osoba s TP mladší 1 roku, a osoba s TP starší 75 let (včetně roku dosažení věku).
Splatnost: do 30.04. kal. roku
Na základě obecné závazné vyhlášky Městyse Vrchotovy Janovice č. 3/2021, která nabyla účinnosti dne 01.01.2022.


Poplatek ze psů
Sazba: 100,-  Kč/ za prvního psa
             300,- Kč/za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
Splatnost: do 30.04. kal. roku
Na základě obecně závazné vyhlášky Městyse Vrchotovy Janovice č. 01/2019, která nabyla účinnosti dne 01.01.2020.


Poplatek za užívání veřejného prostranství
Sazba: 10,- Kč/ 1m2 za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb
             10,- Kč/ 1m2 za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje
             50,- Kč/ 1m2 za umístění zařízení sloužících k poskytování prodeje
               5,- Kč/ 1m2 za provádění výkopových prací
             10,- Kč/ 1m2 za umístění stavebních zařízení
             50,- Kč/ 1m2 za umístění reklamních zařízení
             10,- Kč/ 1m2 za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí
             10,- Kč/ 1m2 za umístění zařízení cirkusů
               5,- Kč/ 1m2 za umístění skládek
             10,- Kč/ 1m2 za vyhrazení trvalého parkovacího místa
              2,- Kč/ 1m2 za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce
              2,- Kč/ 1m2 za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce
            10,- Kč/ 1m2 za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce
            10,- Kč/ 1m2 za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl
Splatnost: při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 3 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství
při užívání veřejného prostranství po dobu 4 dnů nebo delší nejpozději v den ukončení užívání veřejného prostranství
Na základě obecně závazné vyhlášky Městyse Vrchotovy Janovice č. 2/2019, která nebyla účinnosti 1.1.2020
Poplatek z pobytu
Sazba: 21,- Kč/ za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku
Splatnost: nejpozději do 10. dne následujícího měsíce
Na základě obecně závazné vyhlášky Městyse Vrchotovy Janovice č. 4/2019, která nabyla účinnosti 1.1.2020

 

Ke stažení:

Místní poplatky

Správní poplatky za správní úkony

ÚŘEDNÍ DESKA CZECHPOINT FACEBOOK PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÁ POŠTA JÍZDNÍ ŘÁDY
Mastys Vrchotovy Janovice

Úřední hodiny
Po a St 8.00 - 11.00     13.00 - 17.00