Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE    |    VRCHOTOVYJANOVICE.EU

Poplatky

Místní poplatky městyse Vrchotovy Janovice
stav ke dni 01.01.2024


Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Sazba poplatku je stanovena na 0,60 Kč za litr. 

Celkový poplatek se vypočte jako součet dílčích (měsíčních) poplatků za jednotlivé kalendářní měsíce, na jejichž konci měl poplatník v nemovité věci bydliště, nebo neměla v nemovité věci bydliště žádná fyzická osoba v případě, že poplatník je vlastník této nemovité věci.

Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je splatný 30 dnů ode dne vyměření rozhodnutím. Toto rozhodnutí bude vydáno po skončení roku 2024, tedy počátkem roku 2025.

Na základě obecné závazné vyhlášky Městyse Vrchotovy Janovice  č. 2/2023 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.


Poplatek ze psů
Sazba: 100,-  Kč/ za prvního psa
             300,- Kč/za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
Splatnost: do 30.04. kal. roku
Na základě obecně závazné vyhlášky Městyse Vrchotovy Janovice č. 01/2019, která nabyla účinnosti dne 01.01.2020.


Poplatek za užívání veřejného prostranství
Sazba: 10,- Kč/ 1m2 za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb
             10,- Kč/ 1m2 za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje
             50,- Kč/ 1m2 za umístění zařízení sloužících k poskytování prodeje
               5,- Kč/ 1m2 za provádění výkopových prací
             10,- Kč/ 1m2 za umístění stavebních zařízení
             50,- Kč/ 1m2 za umístění reklamních zařízení
             10,- Kč/ 1m2 za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí
             10,- Kč/ 1m2 za umístění zařízení cirkusů
               5,- Kč/ 1m2 za umístění skládek
             10,- Kč/ 1m2 za vyhrazení trvalého parkovacího místa
              2,- Kč/ 1m2 za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce
              2,- Kč/ 1m2 za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce
            10,- Kč/ 1m2 za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce
            10,- Kč/ 1m2 za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl
Splatnost: při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 3 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství
při užívání veřejného prostranství po dobu 4 dnů nebo delší nejpozději v den ukončení užívání veřejného prostranství
Na základě obecně závazné vyhlášky Městyse Vrchotovy Janovice č. 2/2019, která nebyla účinnosti 1.1.2020
Poplatek z pobytu
Sazba: 21,- Kč/ za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku
Splatnost: nejpozději do 10. dne následujícího měsíce
Na základě obecně závazné vyhlášky Městyse Vrchotovy Janovice č. 4/2019, která nabyla účinnosti 1.1.2020

 

Ke stažení:

Správní poplatky za správní úkony

ÚŘEDNÍ DESKA CZECHPOINT FACEBOOK PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÁ POŠTA JÍZDNÍ ŘÁDY
Mastys Vrchotovy Janovice

Úřední hodiny
Po a St 8.00 - 11.00     13.00 - 17.00