Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE    |    VRCHOTOVYJANOVICE.EU

Volby

Prezident republiky vyhlásil na dny 23. a 24. září 2022 volby do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu Parlamentu České republiky (I. kolo) rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb.volby

 

Počet členů zastupitelstva

Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice podle § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, svým usnesením č. 197/19/2022 stanovilo počet členů zastupitelstva městyse Vrchotovy Janovice na příští volební období. Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice bude v příštím volebním období patnáctičlenné.

Oznámení o stanovení počtu čelnů zastupitelstv aobce na další volební období

 

Kandidátní listiny

Městský úřad Votice zveřejnil potřebný počet podpisů na peticích pro nezávislé a kandidtáy a sdružení nezávislých kandidátů pro volby do zastupitelstev obcí.

Pro kandidátní listiny ve Vrchotových Janovicích je v případě nezávislého kandidáta potřebná petice o počtu minimálně 41 podpisů podporujících kandidaturu. V případě sdružení nezávislých kandidátů je to pak 71 podpisů podorujících kandidaturu.

Městský úřad Votice dále zveřžejnil seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny  podávají pověřenému obecnímu úřadu, tj. Městskému úřadu ve Voticích.

Kandidátní listinu lze podat nejpozději v úterý 19.7.2022 do 16.00. Více informací zde.

 

Právo volit

Právo volit má:

1. Státní občan České republiky, který

     • alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let
     • je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu

2. Státní občan jiného členského státu Evropské unie, který

     • alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let nebo přechodnému pobytu (má povolení k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu)
     • občan jiného členského státu Evropské unie může hlasovat pouze za podmínky, že požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů

 

Překážkami výkonu volebního práva (volič nemůže hlasovat ve volbách do zastupitelstva obce) jsou:

        • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody
        • omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva
        • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa)
        • výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí

 

Informace o počtu a sídle volebních okrsků - zveřejněno dne 19.7.2022 na úřední desce

 

 

ÚŘEDNÍ DESKA CZECHPOINT FACEBOOK PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÁ POŠTA JÍZDNÍ ŘÁDY
Mastys Vrchotovy Janovice

Úřední hodiny
Po a St 8.00 - 11.00     13.00 - 17.00