Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE    |    VRCHOTOVYJANOVICE.EU

Volby

Volby do Evropského parlamentu

07. 06. 2024 - 08. 06. 2024

Prezident republiky vyhlásil na dny 07. 06.  a 08. 06. 2024 volby do Evropského parlamentu rozhodnutím zveřejněným ve Sbírce zákonů pod č. 38/2024 Sb.

 

Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu (07. a 08. 06. 2024) k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR.

Voličský průkaz vydává na žádost občana, který nehodlá volit ve svém volebním okrsku ten obecní úřad, ve kterém je občan zapsán do stálého seznamu voličů, tj. obec, kde má trvalý pobyt.

Volič může o vydání voličského průkazu požádat ode dne vyhlášení voleb, tedy již od 27. 02. 2024.

Zmeškání lhůt není možné prominout.

Obecní úřad může voličský průkaz vydat nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. nejdříve 23. 05 2024:

  • osobně voliči
  • osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (plná moc se týká pouze převzetí průkazu, žádost nelze udělat přes plnou moc)
  • voliči na jím uvedenou adresu

 

Cizinec, který občanem státu EU a ke druhému dni voleb je nejméně 45 dnů (tj. nejméně od 24.04.2024) přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR, může hlasovat v ČR za předpokladu, že do 28. 04. 2024 do 16.00 hodin požádá o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu pro občany jiných členských států EU. Případně žádost o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu pro občany jiných členských států EU.

 

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době do 29.04.2024 do 07.06.2024

Žádost o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do EP

 

 

Výsledky všech dosavadních voleb naleznete na www.volby.cz.

ÚŘEDNÍ DESKA CZECHPOINT FACEBOOK PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÁ POŠTA JÍZDNÍ ŘÁDY
Mastys Vrchotovy Janovice

Úřední hodiny
Po a St 8.00 - 11.00     13.00 - 17.00