Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE    |    VRCHOTOVYJANOVICE.EU

Volby

prezident_volby

 

Předseda Senátu Parlamentu České repbuliky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb. vyhlásil volbu prezidenta republiky a stanovil dny jejího konání na 13. a 14. ledna 2023 (případné II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023).

 

Právo volit

Právo volit má státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 14. ledna 2023, dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole může volit i státní občan České republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 28. ledna 2023 dosáhl věku 18 let.

Hlasovat nemůže volič, u něhož nastala předkážka ve výkonu volebního práva:

 • omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu ("karanténa")
 • omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (na základě rozhodnutí soudu)

 

Voličský průkaz

Volič může požádat obecní úřad, v jehož stálém seznamu vličů je zapsán (tedy v místě trvalého bydliště), o vydání voličského průkazu.

1. osobně nejpozději 2 dny přede dnem volby prezidenta, tj. ve středu 11. ledna 2023 do 16.00

2. podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. v pátek 6. ledna 2023 do 16.00

   • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče  nebo
   • v elektronické podobě zaslané POUZE prostřednictvím datové schránky voliče (NELZE poslat žádost elektronicky s elektronickým podpisem voliče!)

3. přes portál občana - po přihlášení do Portálu občana bude moci volič jednoduše vytvořit žádost a zalsat ji přes datovou schránku příslušnému obecnímu úřadu. Tato žádost musí být doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb do 16. 00, tj. 6. ledna 2023 

 

Obecní úřad nejdříve 15 dnů přede dnem volby prezidenta, tj. nejdříve ve čtvrtek 29. prosince 2023 voličský průkaz

 • předá osobně voliči nebo
 • předá osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu
 • zašle voliči na jím uvedenou adresu do vlastních rukou.

 

Pokud volič vysloveně nepožádá o voličský průkaz pro některé kolo voleb, obení úřad mu vydá dva voličské průkazy (jeden pro první a druhý pro druhé kolo voleb).

 

Voličský průkaz pro druhé kolo volby prezidenta české republiky

O vydání voličského průkazu lze požádat také v době mezi prvním a druhým kolem volby. Obecní úřad v této dopbě může vydávat voličský průkaz nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování, tj. 25. ledna 2023 do 16.00 hodin.

 

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát a voliči tak není umožněno hlasovat.

 

 

ÚŘEDNÍ DESKA CZECHPOINT FACEBOOK PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÁ POŠTA JÍZDNÍ ŘÁDY
Mastys Vrchotovy Janovice

Úřední hodiny
Po a St 8.00 - 11.00     13.00 - 17.00