Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE    |    VRCHOTOVYJANOVICE.EU

Územní plán

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE

Nabytí účinnosti: 10.11.2011

Zpracovatel: Ing. arch. Pavel Krolák, ČKA 3539

 

Textová část

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Širší vztahy

Veřejné zájmy

TI hmotová

TI energetika

základní členění

zábor ZPF

 

ZMĚNA Č. 1 ÚP VRCHOTOVY JANOVICE

TEXTOVÁ ČÁST

ZM1 ÚP Vrchotovy Janovice k vydání

ZM1 ÚP Vrchotovy Janovice srovnávací text po VP

GRAFICKÁ ČÁST

1-Základní členění

2-Hlavní výkres

2.1 Hlavní výkres

2.2 Hlavní výkres

2.3 Hlavní výkres

3-Koordinace

4-Zábor ZPF

5-VPS

6-Širší vztahy

 

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ Č. 1 ÚP VRCHOTOVY JANOVICE

TEXTOVÁ ČÁST

ÚP Vrchotovy Janovice - úplné znění

GRAFICKÁ ČÁST

1-Základní členění

2-Hlavní výkres

2.1 Hlavní výkres

2.2 Hlavní výkres

2.3 Hlavní výkres

3-VPS

4-Koordinace

4.1 Koordinace

4.2 Koordinace

4.3 Koordinace

5-Širší vztahy

 

Zpráva o uplatňování územního plánu Vrchotovy Janovice

 

 

NÁVRH ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VRCHOTOVY JANOVICE

k veřejnému projednání dne 12.09.2023 od 17:00 hodin na Úřadu městyse Vrchotovy Janovice

 

Oznánemí o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 2 ÚP Vrchotovy Janovice

 

TEXTOVÁ ČÁST

Návrh změny č2 UP Vrchotovy Janovice - text

Návrh změny č2 UP Vrchotovy Janovice - text odůvodnění

 

GRAFICKÁ ČÁST

01 VZC Z2 jih

01 VZC Z2 sever

02 HV Z2 jih

02 HV Z2 sever

03 VPS Z2 jih

03 VPS Z2 sever

o1 KOO jih

o1 KOO sever

o2 VSV

o3 ZPF Z2 jih

o3 ZPF Z2 sever

S1 plošné a prostorové regulace

So1 provnání návrhu ÚSES

 

 

 

 

TISKOPIS - žádost o pořízení změny územního plánu

 

banner_mapportal_kusk

 

ÚŘEDNÍ DESKA CZECHPOINT FACEBOOK PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÁ POŠTA JÍZDNÍ ŘÁDY
Mastys Vrchotovy Janovice

Úřední hodiny
Po a St 8.00 - 11.00     13.00 - 17.00