Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE    |    VRCHOTOVYJANOVICE.EU

Oznámení o době a místě konání voleb

Platnost od: 30.08. 2022 do: 24.09. 2022
Vyvěšeno: 30.08. 2022 13:54

Volba do zastupitelstva městyse Vrchotovy Janovice se uskuteční:

v pátek 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

v sobotu 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

Oznámení o době a místě konání voleb

Oznámení o době a místě konání voleb

V souladu s ust. § 29 zákona č. 491/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuji:

1. Volba do zastupitelstva městyse Vrchotovy Janovice se uskuteční:

v pátek 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

v sobotu 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost Vrchotovy Janovice č.p. 2

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.

4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanských průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.

Oznámení o době a místě konání voleb

Sdílet na Facebook
Zpět...
ÚŘEDNÍ DESKA CZECHPOINT FACEBOOK PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÁ POŠTA JÍZDNÍ ŘÁDY
Mastys Vrchotovy Janovice

Úřední hodiny
Po a St 8.00 - 11.00     13.00 - 17.00