Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE    |    VRCHOTOVYJANOVICE.EU

Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení "PROTIHLUKOVÝ VAL - Úprava terénu, protihlukový val pro stín zástavby parc.č. 1363/10, 67, 68 a 69 Vrchotovy Janovice"

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „Krajský úřad“), jako příslušný správní orgán podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“) a vykonávající přenesenou působnost podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), na základě provedeného zjišťovacího řízení rozhodl podle § 7 odst. 6 zákona, že záměr „PROTIHLUKOVÝ VAL – Úprava terénu, protihlukový val pro stín zástavby parc. č. 1363/10, 67, 68 a 69 Vrchotovy Janovice“, k. ú. Vrchotovy Janovice nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení "PROTIHLUKOVÝ VAL - Úprava terénu, protihlukový val pro stín zástavby parc.č. 1363/10, 67, 68 a 69 Vrchotovy Janovice"

Sdílet na Facebook
Zpět...
ÚŘEDNÍ DESKA CZECHPOINT FACEBOOK PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÁ POŠTA JÍZDNÍ ŘÁDY
Mastys Vrchotovy Janovice

Úřední hodiny
Po a St 8.00 - 11.00     13.00 - 17.00