Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE    |    VRCHOTOVYJANOVICE.EU

Uzavření silnice mezi Vrchotovými Janovicemi a Mrvicí č. III/11445 v termínu od 24. do 30.6.2022

Platnost od: 06.06. 2022 do: 30.06. 2022
Vyvěšeno: 06.06. 2022 11:17

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

 

Městský úřad Votice, Odbor správních činností a dopravy, jako příslušný správní úřad ve věcech provozu na pozemních komunikacích, podle ustanovení § 124 odstavce 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě žádosti společnosti Údržba silnic s.r.o., se sídlem Na Červeném Hrádku 294, 264 01 Sedlčany, IČO: 616 81 199, podané dne 19. 5. 2022,


s t a n o v u j e


podle § 77 odstavce 1 písmena c) zákona o silničním provozu v návaznosti na ustanovení § 77 odstavce 5 zákona o silničním provozu a § 171 a následujících části šesté zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, formou opatření obecné povahy
přechodnou úpravu provozu
– na silnicích III. třídy č. III/11445, III/11444, III/11447 a III/00331,
z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při úplné uzavírce silnice č. III/111445, ve staničení cca km 2,590 – 4,030, kterou si vyžádá oprava povrchu komunikace.
Přechodná úprava provozu bude provedena úplným uzavřením silnice č. III/11445 ve staničení cca km 2,590 – 4,030, od konce obce Vrchotovy Janovice až začátek obce Mrvice, upozorněním na uzavřený úsek a vyznačením objízdné trasy, dle Policií ČR schváleného dopravně inženýrského opatření (DIO), které je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení. Dopravním značením bude označená samotná uzavírka, omezení z ní vyplývající a nařízená obousměrná objížďka.
Termín osazení dopravního značení: po dobu povolené uzavírky silnice č. III/11445, předpoklad
24. 6. 2022 – 30. 6. 2022

 

Veřejná vyhláška

Plán dopravního značení

Sdílet na Facebook
Zpět...
ÚŘEDNÍ DESKA CZECHPOINT FACEBOOK PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÁ POŠTA JÍZDNÍ ŘÁDY
Mastys Vrchotovy Janovice

Úřední hodiny
Po a St 8.00 - 11.00     13.00 - 17.00