Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE    |    VRCHOTOVYJANOVICE.EU
Aktuálně

V týdnu od 23. do 27. května bude omezena otevírací doba Pošty Partner Vrchotovy Janovice na dopoledne od 8.00 do 11.00.

Poskytovány budou základní poštovní a peněžní služby.

Číst více...

Platí okamžitý zákaz napouštění bazénů!!!

Díky nadlimitnímu odběru vody je pravděpodobné přerušení dodávky vody pro celou obec.

Číst více...

Jedinečná dotační pomoc ve výši až 95 % je určena domácnostem s nižšími příjmy a lze o ni žádat i zpětně. Žádosti budou přijímat kraje, a to do 31. srpna 2022. Spuštění příjmu se předpokládá v průběhu června. Příspěvky bude možné čerpat také zálohově.

O podporu na výměnu neekologického kotle nepřijdou ani ostatní domácnosti. Ty mají možnost získat dotaci z programu Nová zelená úsporám ve výši až 50 %.

Domácnosti tak dostávají nanejvýš výhodnou možnost k výměně starých kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy ještě před jejich zákazem.

Informační leták

 

Číst více...

Od 12. června 2022 dochází na základě rozhodnutí Středočeského kraje k několika úpravám jízdného na linkách v systému PID ve Středočeském kraji. Nejvýznamnější změnou je zrušení bezplatné přepravy pro seniory nad 70 let v autobusech a sjednocení podmínek pro tuto věkovou kategorii v autobusech a vlacích PID. Senioři nad 70 let budou nově platit poloviční jízdné, tedy stejně jako nyní senioři od 65 let. Další novinkou je zavedení výhodných krátkodobých i jednodenních jízdních dokladů pro přepravu jízdních kol a speciální zlevněné jízdné bude zavedeno pro účastníky odboje a odporu proti komunismu a válečné veterány.

Informační leták

Číst více...

Ředitel ZŠ a MŠ Vrchotovy Janovice oznamuje, že provoz mateřské školy bude v době letních prázdnin v termínu od 18.7.2022 do 31.8.2022 PŘERUŠEN.

Oznámení

Číst více...

S blížícími se teplými měsíci roku upozorňujeme odběratele pitné vody z obecního vodovodu na zákaz většího denního odběru vody bez předešlé dohody s provozovatelem vodovodu.

Jedná se především o napouštění a dopouštění bazénů.

V případě, že bude jednorázově bez upozornění odebráno větší množství pitné vody, může dojít k přerušení dodávek pitné vody v celé obci.

Pro dohodu o vhodném termínu kontaktujte pana Miroslava Hrušku, tel. 727 947 660.

Zvažte prosím, zda je nutné napouštět bazény pitnou vodou, která prochází náročným a drahým procesem přečišťování.

Číst více...

Zámek VRCHOTOVY JANOVICE zve malé i velké
v sobotu 11. června 2022
do zámeckého parku na VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD

 
Národní muzeum připravilo ve spolupráci s přáteli janovického parku rozmanitý program – hravě i vážně se seznámíte s baronkou Sidonií Nádhernou, jejíž fantazie vtiskla parku jeho současnou podobu.
11.00– 17.00 hodin Mapa parku – mapa života
Cesta parkem s mapkou v ruce. Sedm zastavení: zahradní, sportovní, hudební, literární, přírodovědné, malířské a cestovatelské – sedm ohlédnutí za Sidonií Nádhernou z Borutína.

 
13.00 hodin Komentovaná prohlídka parku připravená jako procházka-rozhovor.

 
17.30 hodin Slosování mapek se záznamy alespoň z pěti zastavení o zajímavé ceny.

 
Další informace na: www.vikendotevrenychzahrad.cz
Upřesnění programu: www.nm.cz

Pozvánka

Číst více...
ZOBRAZIT VÍCE AKTUALIT »
Úřední deska

Městys Vrchotovy Janovice

zveřejňuje

ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 sB., o obchích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

záměr prodat

část pozemku p.č. 249/1, les, v k.ú. Bezmíř, o výměře 434 m2, která byla oddělena z pozemku p.č. 249/1 o výměře 5281 m2, a dále pozemku p.č. 249/2, o výměře 19 m2 v k.ú. Bezmíř. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov pro obec Vrchotovy Janovice v podílu 17/118.

K záměru se lze vyjádřit nebo podat jiné nabídky písemně na adresu úřadu městyse Vrchotovy Jnaovice, Vrchotovy Janovice 2, 257 53, ve lhůtě 15 dnů od vyvěšení na úřední desce. Záměr byl schválen Radou městyse Vrchotovy Janovice na jednání dne 23.05.2022 usnesením č. 93/2022.

 

Záměr prodeje

Platnost od: 25.05. 2022 do: 11.06. 2022
Vyvěšeno: 25.05. 2022 13:07
ČÍST VÍCE

Městys Vrchotovy Janovice

zveřejňuje

ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obchích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

záměr

pronajmout část pozemku p.č. st. 4/4, zastavěná plocha, v k.ú. Šebáňovice, který je zapsán na listu vlastnictví 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov pro Městys Vrchotovy Janovice, s účlem využití části pozemku pro uskladnění dřeva.

K tomuto záměru se lze vyjádřit nebo podat jiné nabídky, písemně, na adresu úřadu městyse Vrchotovy Janovice ve lhůtě 15 dnů od zveřejnní záměru na úřední desce.

Tento záměr byl schválen radou městyse Vrchotovy Janovice na jednání dne 23.5.2022 usnesením č. 92/2022.

 

Záměr pronájmu

Platnost od: 25.05. 2022 do: 11.06. 2022
Vyvěšeno: 25.05. 2022 13:01
ČÍST VÍCE

Městys Vrchotovy Janovice

zveřejňuje ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb, o obchích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

záměr

pronajmout část pozemku p.č. 1315/96, komunikace, v k.ú. Vrchotovy Janovice, který se nachází v sousedství bytového domu č.p. 105 ve Vrchotových Janovicích, o výměře 2 m2. Pozemek je zapsán na lsitu vlastnictví 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov.

K tomuto záměru se lze vyjádřit, podat jiné nabídky, když nejnižší možné podání je 5,- Kč/m2, a to písemně na adresu Úřadu městyse Vrchotovy Janovice ve lhůtě 15 dnů od vyvěšení na úřední desce.

Záměr pronájmu byl schválen Radou městyse Vrchotovy Janovice dne 23.05.2022 usnesením č. 159/2022.

 

Záměr pronájmu

Platnost od: 25.05. 2022 do: 11.06. 2022
Vyvěšeno: 25.05. 2022 12:40
ČÍST VÍCE
Platnost od: 23.05. 2022 do: 10.06. 2022
Vyvěšeno: 23.05. 2022 08:08
ČÍST VÍCE
Platnost od: 12.05. 2022 do: 07.06. 2022
Vyvěšeno: 12.05. 2022 09:09
ČÍST VÍCE
Platnost od: 03.05. 2022 do: 03.06. 2022
Vyvěšeno: 03.05. 2022 08:48
ČÍST VÍCE
Platnost od: 28.04. 2022 do: 31.05. 2022
Vyvěšeno: 28.04. 2022 14:52
ČÍST VÍCE
Platnost od: 26.04. 2022 do: 26.05. 2022
Vyvěšeno: 26.04. 2022 10:41
ČÍST VÍCE
Platnost od: 05.04. 2022 do: 06.04. 2025
Vyvěšeno: 05.04. 2022 14:19
ČÍST VÍCE

Ministerstvo zemědělství ČR vydalo veřejnou vyhlášku - opatření obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE-16212 o opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 a 3 lestního zákona - ve věci hospodaření v lesích. Výš uvedené opatření zrušilo opatření č.j. 18918/2019-MZE-16212 ve znění opatření č.j. 41508/2019-MZE-16212.

Opatření č.j. 17110/2020-MZE-16212 bylo následně změněno a doplněno veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy č. j. 33784/2020-MZE-16212 a přílohou k tomuto opatření.

Platnost od: 06.04. 2020 do: 31.12. 2022
Vyvěšeno: 06.04. 2020 10:55
ČÍST VÍCE
ZOBRAZIT VÍCE INFORMACÍ » ZOBRAZIT ARCHIV »
ÚŘEDNÍ DESKA CZECHPOINT FACEBOOK PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÁ POŠTA JÍZDNÍ ŘÁDY
Mastys Vrchotovy Janovice

Úřední hodiny
Po a St 8.00 - 11.00     13.00 - 17.00