Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE    |    VRCHOTOVYJANOVICE.EU

Archiv

Na základě výstrahy vydané ČHMU na nebezpečí požárů od 11.5. 10:27 hod. vstupuje v platnost Nařízení Středočeského kraje 3/2020 ze dne 20.4.2020 o stanovení podmínek k zabezpečení PO v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Během výstrahy je pálení zakázáno.

Platnost vydané výstahy ČHMU je do 14.5.2022 15:00 hod., ale její další vývoj se doporučuje sledovat na stránkách ČHMU a Středočeského kraje.

 

Nařízení

Platnost od: 11.05. 2022 do: 14.05. 2022
Vyvěšeno: 11.05. 2022 15:24
ČÍST VÍCE

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „Krajský úřad“), jako příslušný správní orgán podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“) a vykonávající přenesenou působnost podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), na základě provedeného zjišťovacího řízení rozhodl podle § 7 odst. 6 zákona, že záměr „PROTIHLUKOVÝ VAL – Úprava terénu, protihlukový val pro stín zástavby parc. č. 1363/10, 67, 68 a 69 Vrchotovy Janovice“, k. ú. Vrchotovy Janovice nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení "PROTIHLUKOVÝ VAL - Úprava terénu, protihlukový val pro stín zástavby parc.č. 1363/10, 67, 68 a 69 Vrchotovy Janovice"

Platnost od: 28.04. 2022 do: 16.05. 2022
Vyvěšeno: 28.04. 2022 08:04
ČÍST VÍCE

Místní skupina Českého červeného kříže Vrchotovy Janovice pořádá v sobotu 14.05.2022 zájezd na výstavu Hobby v Českých Budějovicích.

Přihlášky u Čiperů. Odjezd je v 7.00 hod. od školy. Příspěvek na dopravu 200,- Kč (platba v autobuse).

Hobby České Budějovice nabízí sazenice, vybavení a techniku pro zahradu, dílnu a volný čas, zavlažovací systémy, motorové pily, křovinořezy, sekačky, zahradí nábytek, skleníky,  krby apod. Dále pak bohatý doprovodný kulturní a odborný program.

Platnost od: 26.04. 2022 do: 15.05. 2022
Vyvěšeno: 26.04. 2022 13:06
ČÍST VÍCE

Pravidelné odečty vody k datu 1. května provádí odběratelé sami a stavy hlásí úřadu městyse nejpozději do 8. května. Pro nahlášení lze využít přiloženého lístku, lze jej zaslat elektronicky na adresu sluzby@mestysvrchotovyjanovice.cz, popř. údaj nahlásit SMS zprávou panu Hruškovi na tel. 727 947 660.

Připomínáme, že s platností od 1.5.2022 dochází k navýšení vodného z 31,00 Kč/m3 na 38,00 Kč/m3 bez DPH a stočného z 34,00 Kč/m3 na 41,00 Kč/m3 bez DPH.

Lístek na odečet

Platnost od: 26.04. 2022 do: 09.05. 2022
Vyvěšeno: 26.04. 2022 12:57
ČÍST VÍCE

Pálení čarodějnic na Šancích

pořádá SDH Vrchotovy Janovice

dne 30.04.2022

začátek v 18. hodin - soutěže pro děti

upálení čarodějnice po setmění

občerstvení zajištěno, pro děti buřtík zdarma

Pozvánka

Platnost od: 26.04. 2022 do: 01.05. 2022
Vyvěšeno: 26.04. 2022 12:48
ČÍST VÍCE

Spolek žen Vrchotovy Janovice

pořádá v sobotu 16.04.2022

POCHOD ZA VELIKONOČNÍM ZAJÍČKEM

Platnost od: 12.04. 2022 do: 25.04. 2022
Vyvěšeno: 12.04. 2022 11:45
ČÍST VÍCE

V sobotu 23. dubna 2022
bude provádětSbor dobrovolných hasičů Vrchotovy Janovice
SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU, AKUMULÁTOROVÝCH BATERIÍ, dále LEDNIČEK A VŠECH OSTATNÍCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ

Platnost od: 12.04. 2022 do: 24.04. 2022
Vyvěšeno: 12.04. 2022 11:33
ČÍST VÍCE

Jazykovka Votice nabízí kurz Čeština pro cizince.

 

Platnost od: 11.04. 2022 do: 30.04. 2022
Vyvěšeno: 11.04. 2022 09:08
ČÍST VÍCE

Rada městyse se ztotožnila se závěrem konkursní komise a na vedoucí pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Vrchotovy Janovice jmenovala k datu 1.7.2022 Mgr. Ivu Chwastkovou.

Platnost od: 01.04. 2022 do: 16.04. 2022
Vyvěšeno: 01.04. 2022 14:09
ČÍST VÍCE
ÚŘEDNÍ DESKA CZECHPOINT FACEBOOK PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÁ POŠTA JÍZDNÍ ŘÁDY
Mastys Vrchotovy Janovice

Úřední hodiny
Po a St 8.00 - 11.00     13.00 - 17.00